Er lær og skinn det samme?

Fagbetegnelsen lær brukes i Norge om alle garvede huder og skinn. Hud av store dyr, for eksempel kuer, hester, elger, esler og bøfler, kalles lær, mens huder av mindre dyr, for eksempel fra lam, geitekillinger, rein, rådyr og annet småvilt, kalles skinn.


Hva er skinn laget av?
Skinn er det ytre dekket på en dyrekropp, et materiale laget av huden til en rekke ulike dyr, med eller uten hår. For å kunne brukes må skinnet gjennom en garvings prosess. Skinn der håret fortsatt sitter på kalles pelsverk eller pelsskinn, mens garva skinn uten hår blir kalt lær, lærhud eller hudlær.

Hva kan skinn brukes til?

Av lær kan du lage kortholdere, hemper, belter eller sko, mens av skinn kan du lage vesker, lommebøker eller klær. Mye av det fineste materialet finne du ved å gjenbruke skinn og lær fra gamle klær, sko og vesker. Skinn blir gjerne finere jo mer du bruker det. Gammelt skinn har mye sjarm og er ofte mykt og godt.

Hvordan vite om det er skinn?

En enkel måte å teste om vesken er i ekte skinn er å lukte på den. Skinn har en ganske distinkt lukt, mens imitasjoner ofte lukter litt (plast). Dårlige skinnimitasjoner kan du som oftest avsløre ved bare å kjenne og kneppe litt på dem. Er skinnet veldig mykt og godt – er det som regel et bra tegn.

Er skinn vanntett?

Skinn er ikke et 100% vanntett materiale, men du kommer langt med litt lærfett og impregnering.

Bærekraft

Skinn er et produkt som har vært til nytte gjennom hele menneskets historie. Det er sterkt og bærekraftig materiale med lang levetid.

Hos oss i Sørlandsreklame har vi stort utvalg i skinnprodukter. Ta kontakt om det er av interesse.